GeoArena

På uppdrag i Uppsala. Filmar GeoArena för SGU och Image Vision. Tack Thomas för uppdraget.

IMG_5043.JPG