Filmuppdrag

Patrik på Columbo Strategi arrangerade intervju av en fokusgrupp . Kent anlitades som filmare.