KTH

Jag har anlitat Hirsch Produktion för både filmproduktion och porträttfotografering. Kent har rest runt Sverige med mig för att filma i ett forskningsprojekt som studerade personlig bankrådgivning.

Kent har också, några år bakåt i tiden, tagit porträttbilder av medarbetare för hemsidan och miljö och reportagebilder för flera utgåvor av ett magasin som producerades i syfte att attrahera ungdomar till två nystartade kadidatutbildningar vid KTH. Även dessa uppdrag skötte han pålitligt och effektivt.

Jag är mycket nöjd med vårt samarbete och skulle gärna anlita honom igen eller rekommendera hans tjänster till andra.

Eventuella frågor skickas till: Ingalill.soderberg@abe.kth.se

Inga-Lill Söderberg: Institutionschef (prefekt)
Institutionen för Fastigheter och byggande, KTH