Musketörerna i Rågsved

Hirsch Produktion har fått i uppdrag av Musketörerna i Rågsved att redigera befintligt videomaterial samt nyfilma en del. Detta ska bli en film som beskriver Musketörernas verksamhet för att hjälpa människor i utanförskap.