Miljöpolicy

Hirsch Produktion är ett enmansföretag som arbetar med filmproduktion och fotografering åt i första hand företag, föreningar och kommuner. Företaget är inte miljöcertifierat, trots det så är jag mån om miljön och jobbar alltid utifrån min egen miljöpolicy. I den ingår att alla inköp av varor och tjänster där det är möjligt görs med en miljövänlig profil. Genom att välja miljömärkt kaffe, mjölk, kontormaterial, LED-belysning,etc finns det hopp om att det i längden leder till att även mina leverantörer kommer att erbjuda fler miljövänliga produkter och tjänster.

Medarbetar- och diskrimineringspolicy

Det görs ingen skillnad på kvinna eller man, åldrar och nationaliteter. Det viktigaste är att vi tillsammans trivs och fungerar ihop. Det är kompetensen och personligheten som räknas.