Debitering & Leveransvillkor

Det är inte helt självklart för alla vad som ingår i en fotografering. 
”– vi behöver bara några kort på vår nya grävmaskin…vad kostar en timme?

Min ambition är att utföra alla uppdrag så kostnadseffektivt som möjligt utan att göra avkall på kvalité och min yrkesstollhet. Vissa fotouppdrag debiteras per timme andra offereras som ett projekt. Nedan ser du vad som ingår i debiteringen:

FOTOGRAFERING
Förberedelse- & planeringstid, eventuell rekognosering, restid och fotografering med basutrustning.

BILDHANTERING
Bildimport (kamera –> dator), bildurval, råfilskonvertering, bildbehandling (färgbalans, vit-/svartpunkt, kontrast, skärpning, beskärning), metadata, taggning och eventuell retusch.

LEVERANS
All hantering kring leverans, kopior, distribution (on-line,  USB-minne, papperskopior, etc).

EVENTUELLT TILLKOMMANDE KOSTNADER
Resekostnader, övrig utrustning, studio, material, USB-minnen, assistent, sminkös, etc. debiteras enligt separat överenskommelse.

ANVÄNDNINGSRÄTT

I kostnaden ingår 2 års fri* användningsrätt i Svenska trycksaker och Svenska digitala media som har beställaren som avsändare. Övrig användning avtalas separat. Bilder får ej vidaresäljas

I övrig gäller BLFs Leveransvillkor

*Fri användningsrätt innebär att bildköparen har en fri användningsrätt till bilderna i sin egen verksamhet. Det innebär inte att bildköparen äger bilderna och denne äger inte rätt att vidare distribuera bilderna utan fotografens medgivande.