Mer om VIDEOPRODUKTION


videoproduktion fotograf_hirschan_02PRODUKTIONSPROCESS FÖR VIDEOPRODUKTION

Att producera en film går att jämföra med ett husbygge. Det blir inte bra om man bara skaffar plankor, spikar och en hammare och börjar bygga. Eller om man efter att taket är lagt kommer på att man vill ha två våningar istället för en. Man måste planera, förbereda och framförallt först skapa en ritning som man följer under bygget.

Första steget är att gemensamt ta reda på syftet med filmproduktionen, vilken målgrupp har den och vad vill man att målgruppen ska känna och veta när de sett filmen. Var ska vi filma och vilka ska medverka? Är det ett kort videoinslag till websidan eller är det en komplett filmproduktion? Utifrån dessa förutsättningar får ni ett förslag/synopsis och en prisindikering. Är det en mindre, enkel produktion ses vi på inspelningsplatsen. Är det en större filmproduktion så träffas vi igen, diskuterar förslaget och tar upp eventuella ändringar och i nästa steg får ni ett slutgiltigt synopsis/manus, en offert och i vissa fall ett tidsschema. Vid en större produktion är tredje steget inspelningsplanering, teknisk upphandling, ev. besök på inspelningsplatser, etc. Sen påbörjas filmningen som följs av redigering, ljud- / grafik- & effektläggning. När ni godkänt resultatet anpassas video för distribution i önskat format.


NÄR DU SKA BESTÄLLA OFFERT PÅ VIDEOPRODUKTION

För att beräkna kostnaden på en videoproduktion behövs en del fakta. Ta gärna med dina svar på följande frågor när du mailar en förfrågan.

 1. Vad ska videon presentera/visa?
 2. Vad är syftet med videon, vad ska man veta när man sett den?
 3. Ska skådespelare anlitas eller agerar egen personal i filmen?
 4. Vem ska se den?
 5. Var ska den filmas?
 6. När ska den filmas?
 7. Hur lång har du tänkt dig att videon ska vara?
 8. När måste den vara klar?
 9. Var ska den visas (Vimeo, YouTube, hemsida, mässa, TV, etc)?

Med svaren på dessa frågor som utgångspunkt kontaktar jag dig för att presentera ett förslag eller ställa fler frågor.


EXEMPEL PÅ UPPDRAG Det finns många exempel på vad man kan använda videoproduktion till. Sen starten 1990 har Hirsch Produktion haft glädjen att producera filmer åt flera olika kunder. Här finner du några olika sammanhang där videoproduktion är lämpligt. Du är välkommen att höra av dig och diskutera er nästa filmproduktion.

 • evenemang, konferenser, mässor, bolagsstämmor
 • produkt- och tjänstelanseringar
 • utbildning och informationsspridning
 • att stötta och engagera människor i förändringsprocesser.
 • att pedagogiskt och effektivt presentera tekniskt avancerade produkter och dess egenskaper.
 • Reportage och intervjuer(voxpop)

EVENT & KONFERENS

DOKUMENTERA EVENT Stora företag med många medarbetare har inte alltid möjlighet att bjuda in alla till ett event. Film från eventet kan läggas upp på hemsidan eller skickas ut på DVD. Både av historiska och marknadsmässiga skäl kan det vara värdefullt att dokumentera och spara företagets event/konferens.

 • Vad hände på förra årets Event?
 • Vad sa vi till våra medarbetare för 10 år sen?
 • Vad hade vi för strategi och mål då, har dessa uppfyllts?
 • Vad tyckte deltagarna?

Vi hjälper dig att dokumentera nästa event / konferens. Med allt från enkel enkamerainspelning till direktsänd flerkameraproduktion med reporter. Även direkt visning på storbildsskärm för närvarande publik.

EVENTFILM Vid ett event gäller det att snabbt göra starkt intryck hos deltagarna. En gammal sanning är att om något är roligt då kommer du också ihåg det. Korta videoinslag baserade på humor är ett effektivt och underhållande sätt att nå deltagarna. Vi hjälper dig att göra minnesvärda intryck och vi gör det på ett kul och annorlunda sätt. Från idé till färdig film.En mycket uppskattad produktion är att man intervjuar deltagare under dagen, filmar dagsaktiviteterna, kvällens middag och fest. Under natten klipps en ca.5 minuter lång film ihop som visas som första punkt på morgonen.


FÖRETAGSPRESENTATION

Komplettera ditt kundbesök med att visa en film om företaget. En film som du sen kan lämna kvar hos kunden för visning till övriga beslutsfattare. Ett bra sätt att dra besökare till er mässmonter är en storbildsskärm med företagspresentationen rullande. Med en professionellt producerad film kommunicerar du ditt budskap på ett tydligt och enkelt sätt. Du säkerställer att budskapet alltid blir detsamma oavsett hur många gånger det presenteras, ingenting glöms bort. Som vanligt hjälper vi till från idé till färdig film.


PERSONAL-TV

Personaltidningen har en given plats i många företag. Där kommunicerar man händelser, nyheter och annan intressant information om företaget. Komplettera tidningen med Personal-TV, ett program som återkommer med jämna mellanrum. Visning på företagets intranät/websida eller YouTube-kanal. Vi tar fram idéförslag baserat på era önskemål och behov.


PRODUKT- & TJÄNSTPRESENTATION

Beskriv företagets produkter eller tjänster med hjälp av videoproduktion för visning på mässor eller hemsidor. Producera en serie återkommande filmer till ÅF, som beskriver era kommande produkter. ÅF kan använda filmerna som utbildning och säljstöd.


PODCAST

En annan form av videoproduktion som kommer mer och mer är Video podcast och så kallade VideoBytes.
Många försöker producera själva med sin iPhone. Men vill du sticka ut från mängden av dessa kan det löna sig att anlita Hirsch Produktion. Med erfarenhet av ljussättning, filmning och ljudinspelning kan vi hjälpa dig att uppnå ett bra tekniskt resultat. Under filmningen lyssnar vi även aktivt på ditt framförande och coachar dig för bästa resultat.


REKLAMFILM

Många företag undviker att göra reklamfilm, då de skräms av de höga kostnaderna. Visst, en reklamfilm kan i princip kosta hur mycket som helst, om man vill. Med en bärande idé och bra framförande kan man producera bra reklamfilm med hög teknisk kvalité utan att det kostar flera hundratusen kronor. Hirsch Produktion producerar film färdig att lägga ut på internet eller sända på TV.


UTBILDNING

Att beskriva komplicerade arbetsmoment som kräver avancerad utrustning och som dessutom sträcker sig över lång tid, är inte alltid lätt. Det kanske rentav är omöjligt att göra ute hos kunden eller i klassrummet. Videoproduktion är ett perfekt verktyg för utbildning. Stoppa filmen, gå igenom vad ni har sett, repetera, spela vidare eller hoppa till nästa ämne. Med hjälp av rörlig bild, animationer och berättarröst kan du beskriva det mesta för dina kunder och medarbetare. Går dessutom att anpassa med olika språkversioner. Med DVD kan ni ha flera språk på samma skiva. Vi hjälper till från idéstadiet till leverans av film. Dela upp avsnitten i kortfilmer och lägg upp dem på hemsidan.


filmkamera för videoproduktionFILMARE & REDIGERARE

Behöver ni komplettera en befintlig film med nya sekvenser eller har ni videomaterial som ni vill redigera om? Givetvis står jag till tjänst som filmare och/eller redigerare. Jag kan även följa med på aktiviteter för att filma och redigera på plats för visning samma dag eller dagen efter.


DISTRIBUTION

Film kan visas på många olika sätt i många olika sammanhang.

 • PodCast:
 • WebTV: YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, egen hemsida.
 • MediaspelareMed hjälp av en mediaspelare kan du lätt visa din videoproduktion på en mässa, ett säljmöte eller i väntrummet.
 • Elektronisk skyltning: Bildskärm som visar din film i butik, skyltfönster, mässmonter, på gymet eller i personalrummet. Har man flera visningsplatser, t.ex. butiker eller restauranger, kan visningen styras centralt via internet.
 • USB-minne: Bifoga en USB-sticka med årsberättelsen eller andra utskick.
 • Power Point: Stärk presentationen med videoproduktion eller kanske flera.
 • Föreläsningar: Lätta upp din föreläsning med en eller ett par videos som presenterar ditt budskap
 • Smartphones, Ipad och liknande: Ha enkelt med filmen på sälj- /informationsmötet.

I videoarkivet kan du se exempel på producerade filmer