Swedbank


På turné med SparbanksAkademin

Ute på turné med SpA, tillsammans med Fedoua Beckerman (matematikpedagog, Navet, Sjuhärads Science Center), Sandro Scocco (programchef, Global Utmaning), Stefan Svanström (politiskt sakkunnig, Kristdemokraterna), Ylva Yngveson (chef vid Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna), Pauline Göthberg (en av författarna), Mattias Björklund (huvudlärare i samhällskunskap), Hanna Boglind (Klarsyn & UR), Pasel Assalum (Unga Aktiesparare), Michael Necke (Kronofogdemyndigheten), Bo […]