POWER BIG MEET 2015, Västerås


Bilder från Power Big Meet Västerås 2015

 

Är ni intresserade av att köpa bilder från Power Meet Västerås?
För privatpersoner: för web (72 dpi, 1024×680): 295kr, för print (300 dpi, 4440×2960): 495kr
Klicka på länken nedan så kommer ni till bildarkiven:
Are you interested in purchasing images from Power Meet Västerås? 
Click on the link below will take you to the image archive:

cars/bikes

 people

Skicka ett mail med namn på de bilder ni önskar och berätta hur och var ni önskar publicera dem.
kent@hirschproduktion.se
Send an email with the names of the images you want and tell you how and where you wish to publish them.
You can find facts about Power Meet Västerås if you click on this link:

http://bigmeet.com/eng/