Arenastaden Solna


Inför bygget av Arenastaden och Friends Arena producerade Hirsch Produktion en informationsfilm som visades i Solna Stadshus utställning om Arenastaden. Filmen är uppdelad i fyra fält som spelades upp på fyra stora skärmar i utställningen.

TILLBAKA—>