POWERBOAT WEEKEND 2015


Bilder från lunchstoppet Powerboat Weekend 2015

Är ni intresserade av att köpa bilder?
För privatpersoner: för web (72 dpi, 1024×680): 295kr, för print (300 dpi, 4440×2960): 495kr

Klicka på länken nedan så kommer ni till bildarkiven:
 .
Are you interested in purchasing images ? 
Click on the link below will take you to the image archive:

KMK lunchstop

Skicka ett mail med namn på de bilder ni önskar och berätta hur och var ni önskar publicera dem.
kent@hirschproduktion.se
Send an email with the names of the images you want and tell you how and where you wish to publish them.