HIRSCH PRODUKTION
offers large and small companies services in filming and photography 

videoproduktion och fotografering

Everything that a company might want in photography or video except heavy commercial film productions…
are usually the answer when I get the question of what Hirsch Produktion films and photographs. 


Videoproduktion och fotografering är kärnverksamheten hos Hirsch Produktion. Kunderna finns bland företag, eventbyråer, reklam- och PR-byråer, produktionsbolag, TV-kanaler, kommuner och föreningar. Även produktion och administration av hemsidor för små företag och föreningar erbjuds. Kan sammanfattas som Visual Content Producer.

Väljer du Hirsch Produktion får du en leverantör som är: ambitiös, dedikerad, engagerad, lyhörd, erfaren, noggrann och nyfiken.


LÄS MER OM HIRSCH PRODUKTION KLICKA HÄR